Описание

Спецификации и одобрения

Mil Spec
-MIL C-21567A (DM-2)
-MIL S-8660C (DM-3)
NATO
-#S-736
NSF
-Registered H-1 Reg. #132225